Atasi masalah komunikasi dalam organisasi

Atasi masalah komunikasi dalam organisasi

- in Artikel HR

Pernahkah anda mengalami masalah komunikasi di dalam sesebuah organisasi? Atau mengalami gangguan komunikasi antara pihak atasan dan pekerja? Masalah komunikasi penyakit berjangkit di tempat kerja. Tahukah anda bahawa masalah komunikasi dalam organisasi merupakan pembunuh senyap?

Punca berlakunya masalah komunikasi ini mungkin kerana gaya kepimpinan sesebuah organisasi itu sendiri atau kurangnya kemahiran berkomunikasi. Gaya kepimpinan yang lemah akan menyebabkan proses komunikasi yang lebih terbuka akan tebantut. Manakala kelemahan kemahiran interpersonal turut menjadi ‘penyakit’ sebagai pembunuh senyap kepada pembangunan sesebuah organisasi itu sendiri.

Buku yang bertajuk ‘Hubungan Manusia dalam Organisasi’ karya Mahmood Nazar dan Sabitha telah menyarankan, beberapa langkah bagi meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka antara majikan dan pekerja.

Langkah 1: Perlu berinteraksi lebih kerap antara pihak pengurusan dan kakitangan bawahan. Lebih baik kurangkan penggunaan memo ketika memberi arahan kepada kakitangan.

Langkah 2: Luangkan masa sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, untuk berbincang dengan kakitangan tentang perkara yang berkaitan dengan masalah di pejabat, prestasi kakitangan atau penambahbaikan organisasi. Beri ruang kepada kakitangan untuk meluahkan permasalahan, kritikan atau pendapat mereka.

Langkah 3: Sesekali bertanya khabar, berbual-bual dengan kakitangan atau ambil tahu hal mereka bagi mengurangkan jarak atau ruang antara pihak pengurusan dan kakitangan.

Langkah 4: Komen prestasi kakitangan secara individu seperti di dalam bilik pengurus, jangan buka aib kakitangan anda di hadapan orang ramai. Bersikap lebih terbuka dan profesional serta beri peluang kepada kakitangan untuk memberi penjelasan tentang perkara yang berkaitan.

Langkah 5: Beri ganjaran dalam bentuk pujian atau pengiktirafan kepada kakitangan, di atas kerja-kerja yang berjaya dilaksanakan dengan baik dan cekap.

Langkah-langkah di atas dapat menghasilkan suasana pejabat yang kondusif dan profesional kerana wujudnya, komunikasi yang terbuka antara pihak pengurusan dan kakitangan. Sepertimana kita ketahui, ‘office politic’ atau politik di pejabat boleh membunuh mood bekerja seseorang pekerja, yang akhirnya sumber manusia yang baik akan disia-siakan hanya kerana suasana komunikasi yang terbatas menguasai organisasi.

Selain itu, apa yang perlu dilakukan untuk pastikan “penyakit” ini tidak terus bersarang dan menjadi barah dalam organisasi?

Ini tiga kaedah yang terbaik untuk memastikan masalah komunikasi dapat diselesaikan:

1: Semasa berkomunikasi, kita perlulah memahami diri orang lain sebelum orang lain memahami diri kita.

2: Penyampai perlulah terlebih dahulu memahami situasi, keadaan dan jiwa pendengar sebelum pendengar memahami diri penyampai maklumat.

3: Menggunakan teknik pengucapan yang baik dengan gaya yang menarik, seperti mengawal kadar kelajuan sebutan perkataan dan intonasi suara, memilih bahasa dan istilah yang sesuai, ekspresi muka, dan hubungan mata antara penyampai dan pendengar.

Kesimpulannya, kejayaan sesebuah organisasi atau kepimpinan ini bergantung kepada pendekatan yang digunakan melalui komunikasi dua hala yang berkesan. Jika komunikasi yang digunakan adalah positif, maka sesebuah organisasi itu akan menjadi kuat dan berjaya, jika tidak perkara sebaliknya akan berlaku. Komunikasi adalah fitrah manusia, kewujudan komunikasi ini dapat membina perasaan, hubungan, kasih sayang, persahabatan, kebencian dan sebagainya. Justeru itu, masyarakat harus mempraktikkan komunikasi yang baik demi menjaga keharmonian dalam sesebuah organisasi.

Facebook Comments

1 Comment

  1. Pingback: Masalah Komunikasi dalam Organisasi dan Solusinya di Bidang Teknik Sipil | ayumade's

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *